Avukat Ömer Eryılmaz

1961 yılında, Nevşehir’ in Kozaklı ilçesinde, memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

İlk-orta ve lise öğrenimini Ankara’ da yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu.

 • Askerlik görevini takiben 1989-1996 yılları arasında ülkemizin önde gelen (yayın, ticaret, hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren) kuruluşlarının hukuk müşavirliklerinde özellikle icra, ceza, ticaret, finans dallarında avukatlık yaptı.
 • 1996-2000 yılları arası ülkemizin önemli sigorta şirketlerinde ‘Hukuk-Hasar-Rücu’ departmanı yönetimini gerçekleştirdi.
 • 2000-2001 yılları arasında hayat sigorta şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği ve hukuk müşavirliği yaptı.
 • Ekim / 2003’ te 5 kişilik bir kadro ile Ankara’da özel hukuki danışmanlık bürosu kurdu.

Özel Çalışmalar

 • Türkiye genelinde hacizli ve çalıntı otoların bulunması konusunda özel çalışmalar yaptı.
 • ‘Mal ve Can Sigortalarında Sahte Hasar’ konulu yayınlanmamış bir kitabı bulunmaktadır.
 • Sigorta sektöründe Türkiye’de ilk olarak, ‘Hasar İstihbarat Birimi’ fikrini oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur.
 • Bu süreçte gösterdiği performans ve edindiği güven sebebiyle, Hazine tarafından el konulan bir sigorta şirketinde, devlet adına görev teklifi almış, kabul etmemiştir.
 • İhlas Hayat Sigorta şirketinin Ankara Emeklilik A.Ş ye devri operasyonunu yönetmiştir.

Evli ve 3 çocuk babası olup halen Eryılmaz Hukuk Ofisinin kurucu ortağı ve yöneticisidir.

Avukat Hüseyin Uğur Kılıç

TİCARET HUKUKU BÖLÜMÜ MÜDÜRÜ

1965 Yılında Ankara’da dünyaya geldi.

1971 Yılında İlkokula, 1976 Yılında Ortaokula, 1979 Yılında Liseye başladı. 1982 Yılında Balıkesir Muharrem Hasbi Lisesini bitirdi.

1982 yılında girdiği KHO’ndan 1986 senesinde makine bölümünü bitirerek mezun oldu.

1986-1997 yılları arasında devletin çeşitli kademelerinde hizmette bulundu.

Daha sonra ilgi duyduğu hukuk ilmi öğrenimi için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolarak buradan da 2001 Yılında mezun oldu. 2007 yılında marka ve patent hukuku alanında yoğunlaşmış ve Patent Vekili sıfatı ile bu alanda çalışmaya başlamıştır.

Evli. İki çocuk babası.

Meslek hayatında, aşağıda belirtilen sahalarda hizmet verdi.

 • İş Hukuku,
 • Basın İş Hukuku,
 • Barter Hukuku,
 • Marka ve Patent Hukuku
 • Ticaret Hukuku'nun Sözleşmeler, Şirket birleşmeleri ve devralmaları hususunda çalışmalarda bulundu.

Yazı İşleri Sorumlusu Korhan Kandemir

1979 yılında Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde dünyaya geldi.

İlk-orta ve lise öğrenimi Ankara’da tamamladı.

“Anadolu Üniversitesi İİBF Kamu yönetimi mezunu olup Eryılmaz Hukuk Bürosu’nda yazı işleri sorumlusu olarak bulunmuştur.

Yazı İşleri Sorumluluğu görevine ek olarak Divan Edebiyatı ve sair kültürel faaliyetler üzerine muhtelif programlarda sunuculuk ve danışmanlık vazifesini icra etmiştir.”

Avukat Abdülhakim Şen

1994 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul hayatından sonra o zamanki adıyla Kahramanmaraş Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun oldu. Akabinde kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2017 yılında mezun oldu. Hassasiyet duyduğu hak, hukuk ve adalet kavramlarının itibarını korumak için avukat olmayı tercih etti. Evlidir ve hâlen Eryılmaz Hukuk Ofisi’nde avukatlık mesleğini icra etmektedir.

Türkiye’nin hemen her bölgesini gezdi, Güzel Anadolu’yu nakış nakış sinesine işlemeye gayret etti. Şiir, edebiyat ve kitaplara olan düşkünlüğü yedi sekiz yaşlarında annesi ile merhum babasının teşvikiyle başladı. Şiir, resim, hat, ebru gibi sanatlara fevkalade meraklı olup amatör çapta çalışmaları ve çocukluğundan beri şehir çapında dereceleri ve mükâfatları vardır. Hususi olarak ilgi duyduğu klasik divan edebiyatı sahasında çalışmaları olup, Hükmî mahlasıyla yazdığı şiirlerini topladığı Hakimane isimli bir divanı bulunmaktadır.