BİZ KİMİZ ?

Hızla globalleşen dünyada yerini almaya çalışan ülkemizin, bu süreçte yerini alması, değişim ve gelişime uyum sağlaması için hukukun temel unsur olduğu bilincinde olan,

Uyuşmazlıkların analizi ve çözümünde kalıplara sıkışmışlığın ve dar çerçeveden bakışın yerini, paradigmaları yıkan, geniş vizyon ve çerçevede pratik ve süratli çözümlerin alması gerektiğine inanan ve tatbik eden,

Vekil-müvekkil ilişkisinde temel prensibin, ticari ve özel hayata ilişkin her türlü bilginin (sırrın) mahremiyetine ve özenle muhafaza edilmesi gerektiğine inanan ve tatbik eden,

Ve bütün bunların yanında kültür, sanat ve edebiyat sahasındaki çalışmalarıyla ve düzenlediği programlarla hukuk ve edebiyat ekseninde hukuk dünyasının kültürel birikimine katkıda bulunan,

Eryılmaz Hukuk Ofisi, 2003 yılında kurulduğundan bu yana, avukatlık mesleğini, şirketlerin hukuki danışmanlıkları ile vekillik görevlerini, inandığı ilkeler ve meslek kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.

AVUKATLARIMIZ

Daha detaylı bir bilgi almak için Avukatlar sayfasına gidin...

Avukat Ömer Eryılmaz

Avukat Hüseyin Uğur Kılıç

Avukat Abdülhakim Şen

Yazı İşleri Sorumlusu Korhan Kandemir

OFİSİMİZ

Daha detaylı bir bilgi almak için Ofisimiz sayfasına gidin...

HİZMETLERİMİZ

Daha detaylı bir bilgi almak için Hizmetlerimiz sayfasına gidin...

Vergi Ve Mali Hukuk Ile Mali Müşavirlik Mevzuatı Konusunda Hizmetlerimiz.

Vergi İnceleme Raporlarının analizi ve raporlanması, Vergi davalarının takibi, Uzlaşma hazırlılarının yapılması ve uzlaşmalara girilmesi, Düzeltme taleplerinde bulunulması ve tüm idari aşamalarının takip edilerek gerektiğinde vergi davasının açılması, Vergi hukuku alanında olay bazında ön danışmanlık hizmeti verilmesi, Ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinde görülen her türlü vergi suçları ile ilgili davalar. Yeminli Mali Müşavirlik ve Mali Müşavirlik alanında meslek mensuplarının faaliyeti sırasınd karşılaşabilecekleri her türlü ihtilaf ve davanın gerek ilgili odalar gerek ise TURMOB nezdinde işlemlerinin takip edilmesi ve gerektiğinde davalarının takip edilmesi.

İdare Hukuku Ve Gümrük Mevzuatı Alanındaki Hizmetlerimiz.

Muhtelif kamu kurumlarında idari bazda her türlü işlemlerde danışmanlık yapılması, Kamu kurumları nezdinde idari işlemlerin takip edilmesi, İdari ihtilaflar ile ilgili itirazların yapılması ve idari dava açılması, Gümrük Mevzuatı konusunda (ithalat ve ihracat kararları ve gelişmeleri de izlenerek) hukuki danışmanlık yapılması, Gümrük idaresi nezdinde her türlü idari işleme karşı idari itirazların yapılması, Gümrük Mevzuatı konulu idari davaların açılması, 4926 Sayılı Kanun kapsamındaki her türlü ceza davasının ve idari işlemlerin takibinin yapılması.

Yabancı Sermaye Mevzuatı Konusunda

Yabancı Sermaye Mevzuatı ve mevzuattaki gelişmeler ve değişiklikler konusunda danışmanlık yapılması, Yabancı sermayeli şirket kuruluşları, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdindeki her türlü idari işlemlerin takibi, Gerektiğinde yatırım izni ve teşvik belgeleri alınması, Yabancı sermayeli şirketlerin sermaye artışları, Yabancı sermayeli şirket birleşmeleri, Yabancı sermayeli şirketlerin tasfiye işlemleri, Yabancı sermayeli şirketlerin bölünmeleri, Yabancı sermayeli şirketlerin hisse devirleri.

Serbest Bölgeler Mevzuatı Konusunda

Serbest Bölgelerde işlem yapan şirketlere mevzuat ve işlemler konusunda danışmanlık yapılması , Serbest bölgede şirket kuruluşları yapılması, Serbest bölge şirketlerinin şube kuruluşları, Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü nezdinde her türlü idari işlemin takip edilmesi.